Piotr Wiśniewski & Oskar Zamek-Gliszczyński

Piotr Wiśniewski & Oskar Zamek-Gliszczyński
Naczelnik @ Gdyńskieg Centrum Kontaktu & Art Director @ Project UP
Naczelnik Gdyńskiego Centrum Kontaktu & Art Director w agencji Project UP


Piotr Wiśniewski & Oskar Zamek-Gliszczyński

„Produkt który pomaga – jak za pomocą aplikacji miejskiej podnieść jakość życia w mieście”

Dbanie o miejską przestrzeń, która dla wszystkich jest miejscem spotkań oraz interakcji społecznych to wyzwanie wiążące się z budowaniem wspólnoty. Tak bardzo pożądane zielone przestrzenie poza wartościami ekologicznymi mają duży wpływ psychologiczny na wszystkich mieszkańców, dlatego niezwykle istotne jest dbanie o czystość i porządek otaczającej nas rzeczywistości.

Naszym produktem jest aplikacja, której jedną z licznych funkcji jest możliwość zgłaszania „usterek” w przestrzeni publicznej takich jak np. dzikie wysypiska, niedziałające latarnie uliczne czy przepełnione kosze.
Podczas naszego wspólnego spotkania zaprezentujemy wam całą drogę projektową aż do końcowego efektu – czyli wdrożenia i oddania „Asystenta Mieszkańca” użytkownikom -czyli mieszkańcom miasta Gdyni.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept